Rozpaleni Duchem

Nazwa:  Koncert ROZPALENI DUCHEM – czyli koncert w mocy Ducha Świętego

Gdzie: Rynek w Sanoku

Kiedy: Dzień Pięćdziesiątnicy czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19.05.2024 roku 

O której godzinie: Godzina 18:00

Dla kogo: Koncert jest dla  wszystkich wiernych, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych Archidiecezji Przemyskiej

 

Rozpaleni Duchem - koncert w mocy Ducha Świętego

idea koncertu

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” Dz 2,1-4

To właśnie ten fragment Pisma Świętego stał się inspiracją dla powstania Stowarzyszenia Rozpaleni Duchem (jeśli dobrze rozumiem?) oraz był przyczynkiem do pojawienia się idei jednoczącego ludzi koncertu.

I tu rozpoczyna się cała inspiracja i idea naszego działania oraz. Czytamy: Ukazały się im też jakby JĘZYKI OGNIA, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy ZOSTALI ROZPALENI DUCHEM…

W dniu współczesnej Pięćdziesiątnicy czyli w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pragniemy zainicjować to nowe, niezwykłe i pełne energii wydarzenie, w którego centrum będzie Duch Święty. Będzie to Koncert Rozpaleni Duchem, podczas którego będziemy z wielką siłą naszej wspólnej modlitwy wzywać Ducha Świętego do serca dzieci i młodzieży, dorosłych i starców, domów, szkół i miejsc pracy, żeby walczyć o przeminę wielu ludzkich serc i wołać o wypełnienie naszej codzienności licznymi darami Ducha Świętego.

Chcemy na nowo ROZPALIĆ DUCHEM ŚWIĘTYM naszą wiarę i prosić Ducha Świętego, aby wypalał w każdym z nas wszystkie rany, słabości, krzywdy i bóle, które w dzisiejszym świecie nosi każdy człowiek. Ufamy, że będzie to czas szczególnego doświadczenia bliskości, mocy i łask Ducha Świętego.

Koncert będziemy przeżywać jako muzyczną fuzję różnych opracowań utworów religijnych w duchu radości i tańca. Wypełnimy też ten czas modlitwą, uwielbieniem i zaproszeniem Ducha Świętego do naszego życia. Wszystko to dokona się dzięki orkiestrze i chórowi Rozpalonych Duchem, opierając się na nowoczesnych aranżacjach śpiewu chóru, dynamice zespołu instrumentalnego oraz dużej różnorodności wykonywanych piosenek.

Pomysłodawca koncertu jest ks. Dominik Długosz, który w ten sposób chce stwarzać nowe możliwości do rozwijania wiary szczególnie młodych ludzi. Przygotowania muzycznej strony koncertu, chóru i orkiestry oraz opracowania aranżacji utworów podjął się Paweł Goliński.

Koncert odbywać będzie się w ramach Nocy Kultury Galicyjskiej. 

MUZYKA

UWIELBIENIE

MODLITWA

ŚPIEW

Koncert w mocy Ducha Świętego

rozpaleni duchem

© 2022 rozpaleniduchem.pl