Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH MUZYCZNYCH Z WARSTATAMI MUZYCZNYMI

 1. Organizatorem rekolekcji jest Stowarzyszenie Rozpaleni Duchem działające na terenie Archidiecezji Przemyskiej.
 2. Rekolekcje są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i wzrostu w wierze. Ich charakter jest połączony z warsztatami muzycznymi które mają zgłębić wiedze uczestników.
 3. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 200 zł i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji jest we własnym zakresie. W przypadku odwołania rekolekcji z powodu zbyt małej liczby uczestników wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje w pełni zwrócona na konto nadawcy.  W innym przypadku wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Rekolekcje odbywają się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 8-10.12.2023 r. Uczestnicy zgłaszają się do godziny 16.00. Rekolekcje powinny się zakończyć wspólną modlitwą o 14:30 i Eucharystią o 16:00 w Kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Sanoku gdzie uczestnicy zaprezentują nabyte umiejętności. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rekolekcje wpłacony wcześniej zadatek pozostaje do dyspozycji organizatorów. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 5. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.)
 6. Uczestnicy rekolekcji są zakwaterowani w domu rekolekcyjnym, który nie  jest wyposażony w pościel. Trzeba zatem, aby każdy zabrał ze sobą prześcieradło, śpiwór i małą poduszkę.
 7. Rekolekcje mają charakter muzyczny dlatego zapraszamy głównie osoby umiejące śpiewać i grać na instrumentach. Osoby grające koniecznie zabierają ze sobą instrumenty.
 8. W przypadku nie zachowania regulaminu Kierownik turnusu ma prawo wydalić Uczestnika bez zwrotu kosztów uczestnictwa oraz transportu do domu
 9. Rekolekcje mają  charakter religijny zabrania się używania alkoholu również w przypadku osób pełnoletnich.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przebywania na terenie ośrodka i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
  • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika; przestrzegania planu dnia;
  • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia;
  • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.

© 2022 rozpaleniduchem.pl